Prace badawczo – rozwojowe

• Rozeznanie rynku_dygestorium 15/10/19

• Zawiadomienie o wyborze oferty_nr 3_1.1.1

• Zawiadomienie o wyborze oferty_nr 2_1.1.1

• Zawiadomienie o wyborze oferty_nr 1_1.1.1

• Zapytanie Ofertowe nr 3_1.1.1_2017_aktualizacja

• Zapytanie Ofertowe nr 2_1.1.1_2017_aktualizacja

• Zapytanie Ofertowe nr 1_1.1.1_2017_aktualizacja

• Zapytanie Ofertowe nr 3_1.1.1_2017

• Zapytanie Ofertowe nr 2_1.1.1_2017

• Zapytanie Ofertowe nr 1_1.1.1_2017

Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii alkoholu

Projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii alkoholu z ziemniaków spożywczych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej przy produkcji whisky i cognac” realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowej kategorii alkoholu z wyselekcjonowanych odmian ziemniaków jadalnych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej do produkcji whisky, cognac’ów czy tequili.

Planowanym efektem jest wdrożenie nowego produktu wytwarzanego zgodnie z innowacyjną technologią produkcji alkoholu z ziemniaków jadalnych przy wykorzystaniu alembików.

Wartość projektu: 11 945 336,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 281 335,06 zł