Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2020 r. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji