Author Archives for admin

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

18 listopada, 2020 2:30 pm Published by Możliwość komentowania Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki została wyłączona

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2020 r. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji